วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ระบบโฟม" ทางเลือกใหม่ ของการกำจัดปลวกและแมลง


"ระบบโฟม" ทางเลือกใหม่ ของการกำจัดปลวกและแมลง

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในการ การกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ ปกติจะใช้ช้ควบคู่กับการกำจัดปลวกในระบบอัดน้ำยา โดยเครื่องจะเปลี่ยนสภาพน้ำยาเคมีให้เป็นโฟมเข้มข้น ในสภาพเหมือนกับโฟมโกนหนวด เพื่อไม่ให้ไปทำลายเนื้อไม้ต่างๆ 
และพื้นผิวที่บอบบางต่อน้ำ จุดเด่นของระบบนี้ คือ การนำพาน้ำยาเคมีที่กลายสภาพเป็นโฟม
เคลื่อนไปยังจุดต่างๆที่เครื่องมือทั่วไปไม่สามารถไปถึงได้ เช่น ช่องว่างกำแพงที่ปลวกอาศัยอยู่  และไม่มีความจำเป็นต้อง รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ บ้านที่ตกแต่งด้วยการบิวท์อิน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

เยี่ยมชมสถานีกำจัดปลวกกรีนโฮม 
ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCAyd-vEm5WG3vRuJGRl8tFQ
....
.... บริษัทกรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด > บริการกำจัดปลวกและแมลง
.... www.greenhome-pest.com

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ราชินีปลวกอายุยืนถึง 25 ปี"
"ราชินีปลวกอายุยืนถึง 25 ปี" ......

ก่อนจะกำจัดปลวก ต้องรู้จักปลวกเสียก้อน ปลวกตัวเมียและตัวผู้ คือปลวกที่มีปีกบินได้ เราเรียกว่า แมลงเม่าซึ่งจะออกมาบินเล่นไฟในช่วงก่อนฝนตก มีหน้าที่กระจายพันธุ์และจัดตั้งสังคมหรือรังใหม่ เมื่อแมลงเม่าผสมพันธุ์กันแล้วสลัดปีกหลุดจะมุดตัวลงในดินเพื่อวางไข่และสร้างรังต่อไป ปลวกตัวเมียจะพัฒนาตัวเองเป็นปลวกแม่รัง ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และวางไข่เพียงอย่างเดียว ปลวกคู่แรกที่ทำหน้าที่เป็นราชินีและราชาของรังบางตัวมีอายุได้นานเกือบ 25 ปี และวางไข่ได้มากถึงวันละ 30,000 ฟอง ความสามารถในการวางไข่จะขึ้นอยู่กับจำนวนปลวกกรรมกร แมงเม่าในขณะที่ไข่เจริญเป็นตัวอ่อนและตัวแก่ภายในระยะ 30-50 วันนั้น ปลวกราชินีจะเป็นตัวควบคุมตัวอ่อนให้พัฒนาบทบาทเป็นแบบต่างๆ คือ เป็นตัวผู้-ตัวเมีย เป็น ปลวกกรรมกร หรือทหารปลวกกรรมกร มีปริมาณมากที่สุดกว่า 90% นั้น ลักษณะไม่มีปีก ส่วนปากมีขากรรไกรแบบฟันเลื่อยเหมาะ สำหรับตัดไม้ เจาะไม้ สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีหน้าที่สร้างซ่อมแซมรัง หาอาหารเลี้ยงดู ปลวกอื่นๆ ปลวกกรรมกรเป็นหมัน ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ไม่ได้ ปลวกทหาร ซึ่งมีจำนวนน้อยมากสังเกตเห็นลักษณะที่แตกต่างจากปลวกกรรมกร คือ มีหัวโตผิดปกติ ไม่มีตาที่มองเห็นได้ ส่วนของปากมีขากรรไกรขนาดใหญ่รูปลักษณะคล้ายคีมหรือดาบ เหมาะสำหรับใช้ในการต่อสู้แต่ไม่สามารถใช้ตัดหรือเจาะได้จึงมีหน้าที่ต่อสู้เพื่อป้องกันอันตรายให้ปลวกภายในรัง 

ดังนั้น หากคิดจะกำจัดปลวกให้ตายแบบยกรัง ก็ต้องกำจัดปลวกนางพญาให้ได้ ......
(บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด : บริการกำจัดปลวกและแมลง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.greenhome-pest.com)

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แมลงเม่า ... "ก็คือ ปลวก" นั่นเอง........


แมลงเม่า ... "ก็คือ ปลวก" นั่นเอง........

แมลงเม่า เป็น ปลวก ทั้งเพศผู้และเพศเมีย เมื่อบินออกจากรังจะจับคู่กันแล้วจะสลัดปีกทิ้ง ไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 30-50 วันและ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และ ปลวกงาน แมลงเม่า คู่แรกที่สร้างรังจะเจริญเติบโตเป็นราชาปลวก และ ราชินีปลวก มีอายุยืนยาว และมีจำนวนไข่มากกว่า 30,000 ฟองต่อวัน อัตราการขยายพันธุ์นี้ เป็นรองเฉพาะพยาธิตัวตืด เท่านั้น .....

......

บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด Greenhome pest control.co.,LTD
บริการจำกัดปลวกและแมลง02-9422973-4, 087-4934166  Fax : 02-9422972  
http://www.greenhome-pest.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/greenhomepest

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บริษัทกำจัดปลวก กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด .... "ทางเลือกคุณภาพ" ....

  
                  “ปัญหาปลวกและแมลงเข้าทำลายและคุกคามบ้านเรือน”   นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น   ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ ระบบนิเวศน์ของสัตว์เหล่านี้ถูกทำลาย จากการปลูกสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยของมนุษย์ ซึ่งมีอัตราที่เติบโตสูงขึ้นตลอด เวลา นอกจากนี้ ปัญหาขยะและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การคุกคามดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีกด้วย
                    “ปลวก” สามารถทำลายบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ให้เสียหายอย่างหนักภายในระยะเวลาไม่นาน
                    “แมลงต่างๆ” ก็เป็น พาหะนำโรคร้ายมาสู่คนในบ้าน
                    “บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด” มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจกำจัดปลวกและแมลง โดยมุ่งเน้นที่ “ประสิทธิภาพและบริการ ซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ” ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ชำนาญเฉพาะ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้สาร ป้องกันและกำจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
                    ภายใต้ปณิธานของบริษัท คือ
                   “บริการเหนือราคา แก้ปัญหาประทับใจ” 
          

บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด Greenhome pest control.co.,LTD
02-9422973-4, 087-4934166  Fax : 02-9422972  
www.greenhome-pest.com : Facebook : หน้าปลวก